Tordenskiold Brygge

Fredrikstad

Tordenskiold Brygge

Om prosjektet

På hjørnet ved Kråkerøybrua i Fredrikstad, på en tomt der det tidligere lå en bensinstasjon, har Brick AS hatt ansvar for oppføring av leilighetsprosjektet Tordenskiold Brygge. Bygget har 7 etasjer og inneholder 60 leiligheter, og har et skråtak som gir alle leilighetene utsikt til elva. I 1. etasje er det klargjort for næringslokaler og parkering. Tomten har kompliserte grunnforhold, noe som krevde pæling til fjell. Dette hadde Brick god erfaring med fra tidligere byggeprosjekter langs brygga. Tordenskiold Brygge sto ferdig i 2019.

Prosjekt-web

Fakta


Prosjekttype
Leilighet og rekkehus

Ferdigstilt
2019


Flere prosjekt fra Brick