Tordenskiold Brygge er ferdigstilt

Tordenskiold Brygge er ferdigstilt

Leilighets-prosjektet på Tordenskiold Brygge står nå ferdig og ble overlevert til byggherren i henhold til tidsplanen. Prosjektet sto ferdig før jul 2019 og de fleste av leilighetkjøperne har allerede flyttet inn i bygget. Det er fortsatt noen ledige leiligheter som ikke er solgt. Prosjektet besto også i å bygge en ny kai- front, og denne har blitt en flott ny offentlig bryggepromenade som nå er overlevert til Fredrikstad Kommune. Dette har vært et spennende og lærerikt prosjekt og Brick takker for oppdraget!

Les mer om Tordenskiold Brygge