St. Olav Domkirke

Trondheim

St. Olav Domkirke

Om prosjektet

St. Olav er den katolske kirkes domkirke på Kalvskinnet i Trondheim. Den opprinnelige kirken fra 1973 var av høy arkitektonisk kvalitet, men i svært dårlig teknisk stand. Tomten er del av et bevaringsområde med stor verneverdi, og de ansvarlige har hatt en lang prosess med antikvariske myndigheter for å få rive den eksisterende kirken og finne en utforming og materialbruk som ivaretar Kalvskinnets karakter og særpreg. Den gamle kirken ble revet med unntak av sokkeletasjen, og en ny bygningsmasse i tre deler på til sammen 1500 m2 ble satt opp. Det nye kirkerommet har høyt midtskip, og i tillegg er det to lavere sideskip. Rundt kirkebygget ligger tilhørende bygg på 1000 m2 i to etasjer som huser menighetslokaler, møterom, prestekontorer og presteboliger. På kirkeplassen står et frittstående kirketårn. St. Olav domkirke sto ferdig i 2016.

Fakta


Prosjekttype
Annet

Entrepriseform
Totalentreprise


Prosjektl- og byggeledelse
Brick AS


Les mer
Sak i Byggfakta


Ferdigstilt
2016

Flere prosjekt fra Brick