Miljø og bærekraft

«Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe».

For å nå fremtidens lavutslippssamfunn har alle et ansvar, både enkeltindivider, myndigheter og bedrifter.

Næringsliv og offentlig sektor har en nøkkelrolle i denne omstillingen. 80% mener at næringslivet selv har et ansvar for å legge om til mer miljøvennlig praksis. Kunder, ansatte og myndigheter forventer at bedrifter tar miljøansvar, og Miljøfyrtårn er et konkrete verktøyet som gir resultater.

Brick ønsker å ta sin del av ansvaret på alvor, og har derfor gjort interne tiltak i bedriften ved å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer at vi arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Vi oppfyller ulike kriterier og gjennomføre tiltak innenfor både innkjøp, energiforbruk, avfallsmengder og transport. Dette for å få en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn er å ta miljøansvar i praksis!

…

Nedlastbare dokumenter

Vi støtter gode saker