Tordenskiold Brygge godt i gang

Tordenskiold Brygge godt i gang

Arbeidene med sanering av tomten er i full gang, det var flere store tanker som måtte graves opp og fjernes. Arbeidene med spunting av kaifronten er påbegynt og det er forventet å starte med pæling ca. 30. juli. Oppstart av prefab betong er beregnet til midten av september. Vi gleder oss stort over å endelig være i gang med dette spennende prosjektet.

Les mer om Tordenskiold Brygge

Flere aktuelle saker