Om Brick

Byggeprosjekt fra A til Å. Siden 2001 har Brick hjulpet byggherrer med å lose byggeprosjekt av alle slag trygt i havn.

Vi kan prosjektadministrasjon. Med lang erfaring vet vi godt hvordan enkeltprosjekt skal gjennomføres for å oppnå ønskede resultater. Vi kjenner markedet godt og håndplukker leverandører i byggebransjen. På bakgrunn av avtalt forprosjekt tar vi ansvar for at frister, budsjetter og kvalitetskrav overholdes i alle prosjektets faser.

Vår kunnskap er din trygghet. Med gjennomtenkte rutiner kan vi prosjektere og gjennomføre de fleste typer byggeprosjekt, enten det gjelder industri- og lagerbygg, leiligheter, eller skole og offentlige institusjoner. Alle prosjekter er unike, og med vår lange erfaring leder vi deg trygt igjennom de ulike fasene. Det kan du være trygg på.

Når du sparer penger, tjener vi penger. «Hemmeligheten vår» er rasjonelle beslutningsprosesser og god leverandørkontroll. La oss se på prosjektet allerede på planleggingsstadiet, så unngår vi unødige kostnader og kan fokusere på en smidig prosess.

Vi tar ansvar. Våre byggesaker gjennomføres i samsvar med SHA, byggeforskrifter og funksjonskrav. Vår fremste jobb er å ivareta dine interesser som byggherre og sikre fremdriften i byggeprosessen.

Som avtalt. Du kan stole på at prosjekt du overlater til oss blir levert som avtalt. Parametre som pris, tid og kvalitet avklares ved oppstart og vi setter ikke strek før vi har levert som avtalt. Underveis kommuniserer vi hyppig om prosjektets framdrift slik at du unngår overraskelser.

Miljø og bærekraft