Asko Vest - tilbygg

Arna

Asko Vest - tilbygg

Om prosjektet

I Arnadalen utenfor Bergen ligger et industriområde der Brick AS har ledet ombygging og tilbygging av lokalene til Asko Vest. Lokalene som ble ombygd, dekket et areal på 6000 m2, og nybygget som er koblet på den opprinnelige bygningsmassen, er på 7400 m2. Det gir en total bygningsmasse på 13 400 m2. Nybygget måler 9,2m under drager og inneholder tørrlager, kjølelager, en miljøstasjon og en mindre kontordel. Prosjektet ble ferdigstilt i 2016.

Fakta


Prosjekttype
Industri- og lagerbygg

Entrepriseform
Totalentreprise


Prosjekt- og byggeledelse
Brick AS


Ferdigstilt
2016

Flere prosjekt fra Brick