ASKO Oslofjord - Byggetrinn 2

Hanekleiva

ASKO Oslofjord - Byggetrinn 2

Om prosjektet

ASKO er en del av NorgesGruppen ASA som er Norges største handelshus, og ASKO-selskapene er lokalisert fra Lillesand i Sør til Tromsø i Nord. De leverer i dag dagligvarer til NorgesGruppens kjeder (KIWI, Meny, Joker og Spar) og er også en betydelig leverandør til serveringsmarkedet i Norge.

ASKO Oslofjord holder i dag til i et anlegg på ca 55.000 kvadratmeter i Hanekleiva i Sande kommune. Dette anlegget skal nå utvides med ytterligere 7000m2, og BRICK AS har fått i oppdrag å lede prosjektet med Prosjekt- og byggeledelse. Prosjektet omfatter utomhusanlegg og kjølelager med alle tekniske anlegg samt kontorbygg.

ASKO har et stort fokus på bærekraft, og ASKO Oslofjord sitt eksisterende bygg oppnådde som første lager i verden miljøsertifiseringen BREEAM-NOR Outstanding i 2021. Det er derfor satt et mål om at Byggetrinn 2 skal oppnå tilsvarende sertifisering.

Det er planlagt oppstart av prosjektet i første kvartal 2022.

Fakta


Prosjekttype
Industri- og lagerbygg

Flere prosjekt fra Brick