UNIL - Byggetrinn 3

Våler i Østfold

UNIL - Byggetrinn 3

Om prosjektet

I Moss og Våler Næringspark i Hobøl har UNIL AS et omfattende lager, og Brick AS skal nå lede arbeidet med en tredje utvidelse av anlegget for å øke deres kapasitet. Utvidelsen på ca 11.000m2 skal etter planen bestå av to nye høylager (34m) for henholdsvis tørr- og frysevarer, samt utvidelse av lavlager for frys og eksisterende kantine. Begge høylagrene skal være fullautomatiserte med palleautomat fra Swisslog. I tillegg til dette planlegges det en utvidelse av mesanin i eksisterende bygg for økt kapasitet for pakkeriet.

Prosjektet planlegges ferdigstilles i løpet av sensommeren 2023.

Fakta


Prosjekttype
Industri- og lagerbygg


Ferdigstilt
2023

Flere prosjekt fra Brick