Plastretur

Holtskogen

Plastretur
Under utbygging

Om prosjektet

Plastretur og Tomra har gått sammen i selskapet Tomra Plastretur Recovery Facility AS (TPRF) for å etablere et nasjonalt finsorteringsanlegg for plast i Norge. Anlegget vil ha en bygningsmasse på ca. 13 100 m², og bestå av mottakshall, kvernrom (shredder), sorteringshall, lagerhall for ferdigvare og administrasjonsbygg. Anlegget designes for å kunne motta opp til 110 000 tonn usortert plast i året, og driftes døgnkontinuerlig. Anlegget bygges på Holtskogen næringspark i Østfold. RELOG er utvikler og vil eie og sette opp bygget som prosessanlegget skal inn i. Målsetningen er tett bygg første halvdel 2024. Det estimeres med at anlegget er i drift første halvdel 2025.

Fakta


Prosjekttype
Industri- og lagerbygg


Flere prosjekt fra Brick