ASKO er overlevert

ASKO er overlevert

Prosjektet med gjenoppbygging av nytt fryselager samt et påbygg på ASKO på Vestby er nå ferdigstilt og overlevert til byggherren. Vi takker for et spennende prosjekt!


Flere aktuelle saker