Bama

BAMA er en av de eldste handelsbedriftene i Norge. Selskapet ble etablert i 1886 og er i dag den største aktøren på fersk og ferskforedlet frukt, grønnsaker og poteter på det norske markedet. Selskapet har utviklet et vare- og distribusjonssystem med en kompetanse og en driftseffektivitet som er på høyde med de beste aktørene i Europa. Varestrømmen fra inn- og utland utgjør årlig ca. 430 000 tonn ferske produkter som distribueres ut til lokale terminaler og hentepunkter. Det er et logistikksystem som krever et effektivt samspill og som sørger for daglige leveranser av ferske produkter til selskapet 15 000 kunder.