Kalbakken Lagerbygg

Oslo

Kalbakken Lagerbygg

Om prosjektet

På Kalbakken i Oslo sto et lagerbygg som var blitt for lite for NorgesGruppen og Bama, og her ble Brick leid inn for å lede en storstilt ombygging og bygging av nytt varelager. Prosjektet dreide seg om 23 000 m2 ombygging og et nybygg på 17 000 m2. Her ble det fundamentert på punkt- og sålefundamenter på avrettet terreng. Fundamenter og grunnmurer er av armert, plasstøpt betong, og grunnmurene har innvendig vertikal isolasjon og nødvendig horisontal markisolasjon. Bæresystemet for dekke over underetasjen er av armert betong, og til taket ble det valgt søyler og primær- og sekundærbjelker av prefabrikkert betong. Prosjektet sto ferdig i 2004.

Fakta


Prosjekttype
Industri- og lagerbygg

Film
Se filmen om bygget


Ferdigstilt
2004

Flere prosjekt fra Brick