Miljø og bærekraft

«Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe».

Vi i Brick AS er forpliktet til å redusere vår påvirkning på miljøet. Vi tror på å ta ansvar for våre handlinger og kontinuerlig forbedre vårt miljømessige fotavtrykk. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer at vi arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Vi oppfyller ulike kriterier og gjennomføre tiltak innenfor både innkjøp, energiforbruk, avfallsmengder og transport. Dette for å få en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.
Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig på her på våre hjemmesider.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan vi kan bli enda bedre i vårt klima- og miljø arbeid. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Brick i årene fremover.

Har dere innspill til hvordan vi kan forbedre vårt klima- og miljøarbeid ytterligere? Send forslag til firmapost@brick.no

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn,Vi støtter gode saker