Bama - Nyland Syd

Oslo

Bama - Nyland Syd

Om prosjektet

Midt i Groruddalen, nær togknutepunktet Alnabru, ligger BAMAS store, nye logistikkanlegg. Denne beliggenheten er perfekt for BAMA, som ønsker å basere mest mulig av transporten på miljøvennlige løsninger. Inngangsporten til anlegget er en ny bro over jernbanelinjen, som går parallelt med den opprinnelige anleggsbroen. Selve bygget er fundamentert på pæler og har frittbærende dekke som gulv, og målet var å skape et funksjonelt bygg med miljøvennlige og driftsoptimale løsninger. Bygget er blitt det logistiske sentrum for BAMAs virksomhet på området, og sto ferdig i 2014 etter en byggeperiode på 2 år.

Fakta


Prosjekttype
Industri- og lagerbygg

Entrepriseform
Delt entreprise


Prosjekt- og byggeledelse
Brick AS


Film
Se film om prosjektet


Ferdigstilt
2014

Flere prosjekt fra Brick