Posten Norge

Skedsmokorset

Posten Norge

Om prosjektet

Posten Norges bygg ved E6 i Skedsmo kommune er et avansert logistikkbygg, et lagerhotell oppført for Berger-terminalen AS, som er datterselskap av Bulk Eiendom AS. 33800m2 av bygget, inkludert 1800m2 kontor, er utleid til Bring AS, og 7000m2, inkludert 300m2 kontor, er utleid til DSV Solutions AS. Prosjektet består av kontor i 3 etasjer, terminal, 3 tørrlagerhaller med automasjon og blokkstablingslager i to etasjer. Bulk Eiendom engasjerte Brick AS, og Brick bisto i en rekke prosesser, fra sammensetting av prosjektorganisasjon og valg av entreprisemodell til oppfølging av byggearbeider og overtakelse. Prosjektet hadde en utfordrende fødsel, og ifølge oppdragsgiver var Bricks stayerevne i denne fasen en sentral premissleverandør for at prosjektet ble vellykket. Bygget sto ferdig til avtalt tid i 2009.

Fakta


Prosjekttype
Industri- og lagerbygg

Entrepriseform
Totalentreprise


Areal
40.000 m2


Prosjekt- og byggeledelse
Brick AS


Ferdigstilt
2009

Flere prosjekt fra Brick

Forrige: Asko Vest
Neste: Silva Norge