Asko Vest

Bergen

Asko Vest

Om prosjektet

ASKO Vest er regionslageret til ASKO i Bergen, og ligger strategisk plassert i Indre Arna, ved innfartsåren fra Østlandet til Bergen. Her kommer all tungtrafikken til Bergen østfra. Byggingen av dette lageret er et ledd i ASKOs strategi om å etablere "Norges råeste logistikkmaskin". Regionslageret består av et kontorbygg på cirka 6000 m2 og et tørr-, kjøle- og fryselager, og prosjektet ble organisert ved en kombinasjon av delte entrepriser og en stor totalentreprise. Bygget sto ferdig i 2007 – som avtalt.

Fakta


Prosjekttype
Industri- og lagerbygg

Entrepriseform
Totalenterprise


Areal
34000m²


Prosjekt- og byggeledelse
Brick AS


Arkitekt
Bright arkitekter AB


RIB
Bright Rådgivende AS


RIV
Bright VVS AS


RIE
Bright ELektro AS


Brann
BSR - Brann og sikkerhets rådgiving AS


Film
Se film om prosjektet


Ferdigstilt
2007

Flere prosjekt fra Brick

Forrige: Asko Rogaland
Neste: Posten Norge