Telenor bygg

Fredrikstad

Telenor bygg

Om prosjektet

På Værste-området i Fredrikstad har det i senere år vært storstilt utbygging, og i forbindelse med byggetrinn 3 på Værste signerte Telenor leiekontrakt med eierne. Dette betydde byggestart på 3500 m2 kontorbygg i 5 etasjer med gangbruforbindelse til Høgskolen i Østfold. Bygget ble tegnet av arkitekt Stein Halvorsen, som senere også tegnet byggetrinn 4, som er et leilighetsprosjekt langs elva. Byggesaken ble organisert som en delt entreprise, og byggetiden ble planlagt til 10 måneder. Bygget sto ferdig i 2003, til avtalt tid og pris.

Fakta


Prosjekttype
Kontorbygg

Entrepriseform
Delt entreprise


Areal
3380 m2


Prosjekt- og byggeledelse
Brick AS


Ferdigstilt
2003

Flere prosjekt fra Brick