Nygaardsgata 33

Fredrikstad

Nygaardsgata 33
I salg nå

Om prosjektet

Midt i Nygaardsgata, Fredrikstads gågate, har Brick AS hatt prosjektledelsen i et svært spennende leilighetsprosjekt. Her er det bygd 17 nye leiligheter fordelt på to etasjer på toppen av et eksisterende bygg fullt av leietakere, blant annet en privat videregående skole og et kontorfellesskap! En av utfordringene har vært å finne en god byggeteknisk løsning slik at det eksisterende bygget skulle tåle lasten av påbygget. Behov for ekstra rørframføringer har også gjort det nødvendig å gjøre om den ene heissjakten til rørsjakt og utvide den andre heissjakten, for så å sette inn en ny og større heis som ivaretar behovene for både leietakere og nye beboere. Leilighetene står ferdig for salg i februar/mars 2020.

Fakta


Prosjekttype
Leilighet og rekkehus

Nå til salgs
Se salgsannonsen her


Ferdigstilt
2020

Flere prosjekt fra Brick