Asko Molde

Molde

Asko Molde

Om prosjektet

ASKO Molde ligger i Årødalen næringspark utenfor Molde, og her har Brick AS hatt ansvar for tilbygging og omfattende ombygging. Etter ombyggingen er dette blitt et effektivt og moderne logistikkbygg, og prosjektet er en av de store suksesshistoriene både for Brick og for ASKO. I dette prosjektet har det lyktes Brick å spare til sammen 50 millioner kroner ved revurdering av opprinnelig forprosjekt og i byggeprosessen, noe som har gitt mulighet for å supplere bygget med enda flere funksjoner, samtidig som alle løsninger har like høy kvalitet som planlagt. Brick, ASKO og Ledlight Group har sammen etablert en fullskala løsning for LED-belysning i alle kjølte rom og nytt tørrlager. Tilbygget består nå av ny frys, ny kjøl og supplerende tørrlager, ny miljøstasjon og nytt toetasjes teknisk rom, til sammen 5000 m2. Ombyggingen omfatter 3000 m2 med blant annet ombygging av tidligere frys til kjøl og tidligere kjøl til tørrlager. Tidligere teknisk rom er blitt ny, moderne garderobe. Prosjektet ble ferdigstilt i 2010.

Fakta


Prosjekttype
Industri- og lagerbygg

Entrepriseform
Delt entreprise


Areal
4600 m2


Prosjekt- og byggeledelse
Brick AS


Ferdigstilt
2010

Flere prosjekt fra Brick