Asko Midt-Norge

Trondheim

Asko Midt-Norge

Om prosjektet

ASKO Midt-Norge har sitt regionslager på Tiller i Trondheim. Da dette skulle bygges om og utvides, kom Brick AS inn i bildet som prosjektleder. 8000 m2 eksisterende bygg skulle bygges om for å øke kapasiteten for kjøle- og fryselagring, og i tillegg skulle lageret utvides med 8200 m2. Av dette skulle 5000 m2 være et høylager på 18 meter med Swisslog-automatikk, resten skulle være supplerende tørrlager, nytt supplerende kjøletorg, ny miljøstasjon og kontainerbygg. På mezzaninen over kjøletorget skulle det etableres nye garderobefasiliteter og nye tekniske rom. Samtidig ble det foretatt ENØK-tiltak som generell etablering av dynamisk lysstyring og omlegging til LED-belysning i alle kjølte arealer i gamle og nye arealer. Prosjektet ble ferdigstilt i 2011.

Fakta


Prosjekttype
Industri- og lagerbygg

Entrepriseform
Delt entreprise


Areal
8200 m2


Prosjekt- og byggeledelse
Brick AS


Ferdigstilt
2011

Flere prosjekt fra Brick