St. Olav Domkirke er overlevert

St. Olav Domkirke er overlevert

St. Olav katolske Domkirke i Trondheim er nå formelt overlevert til byggherren. Den siste tiden i prosjektet har vært preget av tett involvering fra kirkens brukere for å tilpasse lokalene. Selve kirkerommet ble delovertatt i slutten av august og innredningsarbeidene har startet parallelt med ferdigstillelsen av resten av bygget. Sluttfasen har vært preget av en tett og god dialog mellom entreprenør og bruker, som har sikret god kvalitet i sluttfasen. Nå jobbes det med utsmykkingen av Kirken. Kirken skal vigsles i slutten av november.


Flere aktuelle saker