Norsk Kylling signert kontrakt med HENT

Norsk Kylling signert kontrakt med HENT

Hent har nå signert kontrakt for byggingen av den nye fabrikken til Norsk Kylling i Trondheim. Dette er en viktig milepæl og det er gjennomført et vellykket samspill. Nå jobbes det videre med detaljering og utførelsesfasen. Som planleggingsverktøy i byggefasen skal prosjektet bruke Synchro, som simulerer fremdriften i prosjektets 3D- modell, såkalt 4D.

Les mer om Norsk Kylling

Flere aktuelle saker