Fredriksborg Eiendom

Fredriksborg AS har sin kjernevirksomhet innenfor forvaltning og utvikling av næringseiendom i Østfold. Gjennom Fredriksborg Eiendom forvalter de lag 60 000 m2 næringseiendom fordelt på de ”fire store” byene i Østfold; Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Halden. I tillegg har vi interesser i ytterligere ca 85 000 m² næringsarealer gjennom ulike deleierskap både innenfor forvaltning og utvikling. På utviklingssiden er desidert det største prosjekt utviklingen av det gamle FMV området i Fredrikstad.