Se noen av våre prosjekter - Velg type prosjekt

Nye prosjekter

Norsk Kylling
Annet, Utredning

Norsk Kylling

Norsk Kylling bygger ny fabrikk i Orkdal. Det nye produksjonsanlegget skal bli verdensledende i sitt slag. Særlig satses det på moderne energiløsninger som skal redusere utslipp. Den nye fabrikken får et areal på ca. 32 000 m2. Prosjektet planlegges å stå ferdig rundt årsskiftet 20/21.

Les mer om Norsk Kylling
Norsk Gjenvinning
Lagerbygg, Ferdig

Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning på Haraldrud i Oslo er et prosjekt som omfatter gjenoppbygging av lager og produksjonshall etter brannen i mars 2018. Brick AS bidrar med prosjektledelse her.

Les mer om Norsk Gjenvinning
Sletterødåsen
Leiligheter,

Sletterødåsen

Sletterødåsen er et boligprosjekt beliggende på Nykirke utenfor Horten. Første byggetrinn består av 9 eneboliger og 12 leiligheter. Byggene får en grunnmur av betong, yttervegger i bindingsverk kledd med beiset trepanel samt plater med fasadepuss. Boligene har en funksjonalistisk stil med moderne utforming og skal få oppvarming fra biovarme med vannbåren varme i alle gulv, samt smarthusteknologi.

Les mer om Sletterødåsen
Os Allé
Leiligheter,

Os Allé

Dette prosjektet beliggende i Halden består av et eksisterende bygg som skal rives, for så å gjenoppbygges. Det nye leilighetsbygget skal oppføres med konstruksjoner i stål og betong. Fasadevegger utføres med bindingsverk og puss system på de 4 nederste etasjer, og trepanel på de to øverste. Bygget skal inneholde ca. 30 leiligheter fordelt på 6 etasjer. Planløsninger fra 56 kvm til 207 kvm. Det skal bli felles parkering i garasje samt heis.

Les mer om Os Allé
Asko - Nytt fryselager på Vestby
Lagerbygg, Ferdig

Asko - Nytt fryselager på Vestby

Brick AS har fått i oppdrag å bistå med prosjektledelse og prosjekteringsledelse på gjenoppbyggingen av det gamle fryselageret som brant ned hos Asko Øst sitt Regionslager på Vestby. Brannen ødela til sammen ca. 9000 m2 fryselager. Lageret ble bygget i etapper, og den siste delen var ferdigbygget for bare fire – fem år siden. Brannen startet fredag 7. april, og etterslukkingsarbeidet pågikk helt frem til tirsdag 11. april, da brannen blusset opp igjen. Planleggingen av gjenoppbyggingen startet umiddelbart og byggestart for nytt fryselager er planlagt allerede juni. Byggingen av det nye lageret ble delt i 2 faser. den første delen sto ferdig før jul 2017, mens del 2 ble påbegynt i januar 2018.

Les mer om Asko - Nytt fryselager på Vestby
Kiellandsgate - Halden
Leiligheter, Ferdig

Kiellandsgate - Halden

Dette prosjektet beliggende ved havna i Halden har bestått av en totalrenovering av bygget som ble oppført i 1996, samt at bygget skulle heves med ca. 1 meter og taket skulle løftes.
Bygget har 3 etasje i tillegg til en hems, og skal inneholde til sammen 10 leiligheter ved ferdig prosjekt. Bygget skulle ha ny kledning og taktekking i tillegg til oppgradering av utearealer. Ferdig juli 2017.

Les mer om Kiellandsgate - Halden
Grålumveien BT4
Leiligheter, Ferdig

Grålumveien BT4

Prosjektet består av tre enkeltstående bygg med 4 leiligheter i hvert bygg. Det blir 6 stk. leiligheter på ca. 75 m2 og 6 stk. leiligheter på ca. 52 m2. Byggene oppføres med åpen parkeringskjeller under hvert bygg med tilhørende sportsboder. Det blir isolert I-bjelkelag med lydbøyler mellom etasjene. Yttervegger oppføres som isolerte bindingsverksvegger av tre. Yttervegger skal kles med ubehandlet lerk i karnapper, mens øvrige fasader får overflatebehandlet/ malt panel. Yttertak tekket med sort betongtakstein.
Grålumveien føres opp med en god standard og bygges i henhold til dagens krav. Disse tre boligblokkene er det siste byggetrinnet på dette feltet og gir med dette en helhet til bebyggelsen i området.

I prosjektet er det lagt stor vekt på praktiske og gode romløsninger samt store uteplasser til den enkelte bolig. Byggene vil få en moderne og tidsriktig fasade som står i stil med de to foregående byggetrinnene i hhv. Grålumveien 65 og 67. Fasadene vil få en kombinasjon av overflatebehandlet spaltepanel og ubehandlet lerk, sistnevnte i egne partier på gavelvegger.
Estimert oppstart er høsten 2017.

Les mer om Grålumveien BT4

Kontakt oss for spørsmål og samtaler om ditt prosjekt

Kontakt Brick

Kunder

Brick har jobbet med Asko siden 2001   ASKO er NorgesGruppens engrosvirksomhet. Engrosvirksomheten har ansvaret...