Banner: Prosjektadministrasjon

Planlegg bedre bygg raskere

Trygt og enkelt Hvorfor velge Brick

Prosjektadministrasjon er kort sagt hvordan enkelt-prosjekter skal gjennomføres for å oppnå ønskede resultater

Ved å benytte og styre tilgjenglige ressurser. Prosjekter går gjerne over ulike faser, fra en idéfase til en realiseringsfase.  • Fokus er på styring, koordinering, og leveranser innenfor tids-, kvalitets-, og kostnadsrammer.

  • Kvaliteten på leveransen defineres i henhold til formål funksjon og brukerkrav.

  • Vår erfaring og kompetanse og markedskunnskap til bransjen gir høy grad av sikkerhet for korrekt budsjettering i forhold til leveransen.

  • Risiko knyttes til kostnader, kvalitet og tidsfrister for leveransen karlegges og defineres. Tiltak for å motvirke risikopunkter for å inntreffe - iverksettes.

  • Planlegging er produkt- og aktivitetsorientert

  • Gevinster realiseres i henhold til leveransens formål

Vi har felles mål med våre kunder


Kundens og prosjektets suksess er Bricks mål. Med vår kompetanse, engasjement og erfaring passer vi på kundens lommebok.
Vårt mål er din suksess, derfor anbefaler vi prosjekter som ut ifra vår evaluering er teknisk, økonomiske gjennomførbare innenfor kundens krav til prosjektet. 

Den viktigste jobben gjøres før det første spadestikket settes i jorden. Programeringen og forprosjektfasen, hvor vi sammen med kunden definerer prosjektet. Dette er prosjektets kanskje aller viktigste fase. Det er her vår kompetanse virkelig blir tilført prosjektet. Vår jobb er imidlertid like viktig tidlig, under og etter gjennomført prosjekt. Vi ønsker å ha "eierskap" til prosjektet fra A til Å.

Det er derfor vi skal kontaktes så snart du har en ide!

Avtalt Tid

Tid er som kjent penger. Hvis kunden ikke får produktet til avtalt tid vil kostnader påløpe, nye planer og strategier må utvikles. Allerede før prosjektet påbegynnes er tidsbruken også viktig i forhold til forprosjektet. Hvis startdatoen for byggestart forskyves, eller man benytter for lang tid til å evaluere prosjektets bærekraft, vil kundens posisjon svekkes, strategisk og økonomisk.

Videre i byggeprosessen er det viktig at alle deadlines overholdes, dette ansvaret tar vi. Vi kvalitetssikrer alle milepeler og forebygger tidlig eventuelle avvik. Dette frigjør kundens tid til å fokusere på hans primær virksomhet.

Avtalt Pris

De fleste som driver med byggeprosjekter har erfart at budsjettene sprekker.


Hos Brick gjennomfører vi prosjektene med åpen bok prinsipp og vi vektlegger riktige sluttprognoser gjennom hele prosjektet . Et av våre viktigste mål er at prosjektet gjennnomføres til avtalt pris - budsjett.

Avtalt Kvalitet

Når prosjektets rammeverk er bestemt, dvs at man bestemmer materialvalg, tidsbruk og økonomi, sørger Brick for at kvalitetsnivået på løsningen ikke reduseres pga. endrede premisser underveis.Ved god prosjektledelse/planlegging vet man: Hvor man skal, når man skal gjøre det og hva det koster. Våre verktøy gjør det mulig å ha kontroll på kvaliteten i byggeprosess og materialer, fra prosjektets unnfangelse til realisering.