Topp: Hvorfor velge oss

Kun det beste for kunden er godt  nok for oss

Hvorfor velge oss

Vi kjenner kundens behov

Vi jobber langsiktig med våre kunder og setter oss grundig inn i deres behov. På den måten kan vi gi gode råd tidlig i prosessene og spare ressurser ved å ta riktige beslutninger tidlig.
Se noen av våre prosjekter.
Se våre kunder

Utredninger

Alle prosjekter starter med en utredning før det blir lagt ned for mye jobb med blant annet kommunikasjon med entreprenører. Det er her mange viktige beslutninger gjøres, og vi kan bidra til å legge et grunnlag for en best mulig økonomi i prosjektet.

Alle våre prosjekter er potensielle referanseprosjekter, selv om de avsluttes i prosjektutvikling/idé stadiet. Det er faktisk ingen skam å snu. For det er nettopp det som gjør Brick sitt arbeid troverdig; vi tar valg på bakgrunn av en nøye gjennomarbeidet arbeidsprosess ”Byggeprosessen”. Verktøyet gjør det mulig å ta riktige beslutninger tidlig og få maksimalt ut av dine investeringer.

Vi velger de beste entrepenørene

Vi velger de beste entrepenørene

Ingen entreprenør er lik. Det samme gjelder hvert enkelt prosjekt. Brick velger sine samarbeidspartnere ut ifra lang fartstid i bransjen, samt ved hjelp av velutviklede arbeidsverktøy.

At entreprenørens spisskompetanse er et viktig kriterie er kanskje innlysende, imidlertid er faktorer som kapasitet og leveringsevne like viktig. Vår rolle som dirigent i våre prosjekt, gjør at aktørene jobber i harmoni. Vi tar støyten for deg. Det er vårt ansvar at rett entreprenør blir valgt.; kvalitet, tidsfrister og avtalt pris overholdes.

CM entreprise

CM entreprise

Èn kontrakt - ett ansvar; dette er nøkkelen til din og vår suksess.

Vi står som kontraktspartner for alle leverandører, og gjennomfører byggeprosjektet etter åpen bok prinsippet. Tiltakshaver får på denne måten en enklere jobb, bla. ved at papirflyten blir mer effektiv.

Dessuten erverver man de økonomiske fordelene uten å måtte ha ”hands on” håndtering av den enkelte leverandør og tilbyder.

Dette sunnhetsprinsippet i bedriftsdrift, gjør at aktørene jobber mot felles mål. Fasiten til trygghet/ gjennomføring er avtalt pris, kvalitet og tid.

Kvalitetssikring i Brick

Vi har jobbet med å utvikle vårt kvalitetssikrings-system for å få god oversikt og kontroll i alle våre byggeprosjekter. Et slikt system hjelper oss med å overholde krav, effektivisere og sikre kvaliteten på vårt arbeid. Systemet skal være til hjelp og er et verktøy for den enkelte medarbeider i sitt daglige arbeid, gjennom alle faser og prosesser i prosjektet. Systemet skal sikre at den avtalte kvalitet leveres iht. våre standarder, prosedyrer og kvalitetsnivå.

Brick gjennomfører interne kontroller på at systemet benyttes i alle prosjekter. Systemet skal være dokumenterbart og sporbart.

Eksempel på elementer i vårt kvalitetssikringssystem:

- Sjekklister, maler og rutiner for forprosjekt, tilbudsforespørsler og kontrakter.

- Kontrollplaner (overordnede og detaljerte) for prosjektering og utførelse.

- HMS/ SHA –system

- Organisasjonsplaner

- Økonomistyring

Kontakt oss for spørsmål og samtaler om ditt prosjekt

Kontakt Brick

Kunder

Brick har jobbet med Asko siden 2001   ASKO er NorgesGruppens engrosvirksomhet. Engrosvirksomheten har ansvaret...